Z&FCenter
首页>产品中心
浏览次数:

带计数器的过电压保护器

带计数器的过电压保护器 

        带计数器的过电压保护器是一种新型的用以保护配网(绝缘)线路、有效防止雷击断线及免受各种过电压危害、跳闸的过电压保护器。它可以统计避雷器受雷击后放电的次数,便于技术统计。 

产品特点: 1)安装方便,保护性能好; 

                      2)线路正常运行时,过电压保护器不承受工频工作电压,处于休息状态,延缓了避雷器的电阻片劣化,延长了避雷器的使用寿命。 

                      3)雷电过电压时,避雷器实时工作,避免线路断线的断路器跳闸,保证了供电质量; 

                      4)统计避雷器受雷击后放电次数,便于技术统计。

技术参数: